جراحی اندودنتیک

جراحی اندودنتیک اندودنتیکس جراحی اندو متریوز جراحی ریشه دندان چیست جراحی اپیکو چیست هزینه جراحی اپیکو

جراحی اندودنتیک اندودنتیکس جراحی اندو متریوز جراحی ریشه دندان چیست جراحی اپیکو چیست هزینه جراحی اپیکو . درمان ریشه و عصب کشی راهی جهت بازیابی و استفاده مجدد دندان میباشد. در مواردی که درمان ریشه بطور معمول به شکست منتهی میشود جراحی اندودنتیک راه حل دیگری جهت حفظ دندان میباشد. در جراحی اندودنتیک بافت لثه کنار زده میشود وقسمت انتهایی ریشه خارج میشودوانتهای آن پر میشود.

جراحی اندودنتیک

دردرمان معمول ریشه درصورت شکست اولیه درمان معمولا میتوان با درمان ثانویه بطور معمول درمان را بصورت موفق انجام داد بطوریکه عصب کشی مجدد تا 75 درصد موفقیت آمیز بوده است ولی درمواردی که با درمان مجدد هم نمیتوان دندان را حفظ کرد باید به سراغ روش جراحی اندودنتیک بنا بتشخیص دندانپزشک رفت.

اندودنتیکس

رایجترین روش جراحی اندودنتیک اپیکواکتومی است که با جراحی ودسترسی به انتهای عصب، عفونت یا آبسه احتمالی برداشته شده ودرمان ریشه انجام میگیرد. هدف ازاین جراحی حذف بخشی ازریشه که فضای کانال در آن قسمت تمیز نشده یا پرنشده میباشد. درصورت عدم استفاده ازجراحی اندودنتیک دندان ازدست میرود وبایستی جهت جبران دندان ازدست رفته به سراغ روشهای جایگزینی همچون پروتز مصنوعی یا رفت.

جراحی اندودنتیک (Endodontic Surgery)

موارد تجویز جراحی اندودنتیک برای دندان

 • در بعضی ازموارد کانال ریشه باریک یا منحنی شکل منجربه شکست درمان ریشه شده که ناچار به استفاده از اندودنتیک میباشد. خمیدگی کانال عصب منجر به عدم توانایی در تمیز کردن و پر کردن کانال میشود. در زمانیکه تحلیل ریشه وسیع نیز باشد یا آناتومی کانال ریشه پیچیده باشد استفاده از جراحی اندودنتیک مناسب است.
 • در دندانی که قبلا ترمیمهایی نظیر استفاده ازروکش و پرکردن صورت گرفته روش معمول عصب کشی مناسب نیست وبهتر است برای حفظ ترمیم قبلی از جراحی اندودنتیک استفاده شود.
 • بوجود آمدن عفونت پس ازدرمان اولیه برای ریشه که میتواند ناشی از جذب آلودگی به داخل کانال ریشه باشد.
 • در برخی ازموارد در حین عصب کشی اتفاقاتی نظیر شکستن تجهیزات دندانپزشکی نظیر پرفوریشن ریشه ممکن است منجر به شکست درمان معمول کانال عصب شود که در این موارد استفاده از جراحی اندودنتیک ضروری میشود.
 • در مواردی استفاده معمول درمان عصب منجر به درد فراوانی در بیمار میشود که درمان کانال ریشه را با مشکل روبرو میسازد در این گونه موارد دندانپزشک بنا به صلاح دید از جراحی اندودنتیک استفاده مینماید.
 • زمانیکه قطعه اپیکال نکروز شده باشد بایستی ان را با جراحی خارج نمود البته شکستگی های افقی اپیکال بدون هیچ گونه مداخله ای بهبود می یابد ولی درصورتیکه نیاز باشد باید از جراحی استفاده شود.
 • نیاز به بیوپسی جهت تشخیص درمان
جراحی اندودنتیک (Endodontic Surgery)

در چه مواردی نباید از جراحی اندودنتیک استفاده کرد

 • زمانیکه که امکان درمان مجدد عصب امکانپذیر باشد استفاده از جراحی اندودنتیک توصیه نمیشود ومیتوان با درمان عصب ثانویه سلامت دندان را تضمین نمود.
 • در مواردی که بیمار مشکلات سیستمیک وپزشکی دارد بطوریکه جراحی برای بیمار خطرناک باشد ویا درمواردیکه موضع جراحی حاوی عروق وساختار حیاتی باشد استفاده جراحی اندودنتیک توصیه نمیشود.

مراحل درمان جراحی اندودنتیک

 • در گام ابتدایی موضع مورد نظر را دندانپزشک بی حس میکند.
 • استفاده از طرح فلپ
 • کنار زدن فلپ ودسترسی به اپکس
 • کورتاژ بافت انتهایی عصب دندان
 • قطع انتهای ریشه و نهایتا پرکردن انتهای ریشه وبررسی های رادیوگرافی دندان جراحی شده ونهایتا بخیه موضع مورد جراحی قرار گرفته

درصورتیکه درمان مجدد عصب ویا حتی جراحی اندودنتیک برای بیمار نتیجه ای در بر نداشته باشد بایستی دندان بیمار کشیده شود واز درمانهای تکمیلی نظیر ایمپلنت ، بریج یا پروتز استفاده کرد. لیزر دندان تکنولوژی نوینی جهت جراحی های داخل دهانی است.

جراحی اندودنتیک اندودنتیکس جراحی اندو متریوز جراحی اندو جراحی ریشه دندان چیست جراحی اپیکو چیست هزینه جراحی اپیکو