جرم گیری، Air flow

جرم گیری AIR FLOW

جرم دندان یکی از دلایل کاهش میباشد. جرم علاوه بر کاهش زیبایی منجر به بروز بیماری در فرد میشود. امروزه با پیشرفت علم دندانپزشکی واستفاده از تکنولوژی های مدرنی نظیر لیزر دندان جرم گیری بسیار آسان وهدفمند شده است.