درمان ریشه

درمان ریشه هزینه درمان ریشه دندان

دندان از سه قسمت عمده مینا ، عاج و پالپ تشکیل شده است . پالپ دندان حاوی اعصاب و رگهای خونی است پالپ درون عاج قرار دارد. در عصب کشی مواد عفونی و عصب موجود در مغز دندان خارج میشود. پالپ دندان منجر به تغذیه ودفاع ضد میکروبی را بر عهده دارد. اگر پالپ دچار عفونت شود دندان پزشک ان را بر میدارد. به این اعمال درمان ریشه گفته میشود.

به طور معمول بین یک تا سه ریشه هر دندان دارد که در برخی از موارد تعدادی ریشه اضافی نیز وجود دارد. در کل عصب کشی و درمان ریشه شامل مراحل خارج کردن ریشه دندان ، تمیز کردن و پرکردن دندان میباشد.

زمانی که دندان در زمان مصرف غذا و نوشیدنی ها دچار درد میشود یکی از نشانه های عفونت دندان است. ازدیگر علایم عفونت پالپ ورم لثه ، ترشح عفونت، ورم صورت و تیره شدن دندان و درد حتی موقع دراز کشیدن را میتوان نام برد. در مواقع خاصی هم با پوسیدگی مزمن ممکن است بیمار دردی نداشته باشد ولی لزوما عدم وجود درد نشانه بیماری پالپ نیست.

در صورت عدم درمان ریشه دندان در نهایت کشیده شدن دندان تنها راه حل حذف درد میباشد که دراین گونه جهت جبران دندان ازدست رفته از روشهای و بریج و... استفاده میشود. درصورت عدم درمان دندان عفونی شده عفونت از طریق ریشه وارد بافتهای اطراف شده ومنجر به آبسه یا عفونتهای استخوانی شده که تنها راه درمان کشیده شدن دندان است.

پالپ دندان وظایف متعددی را بر عهده دارد از جمله نقش ساختن عاج توسط سلولهای ادنتوبلاست را میتوان نام برد ازدیگر وظایف پالپ نقش تغذیه ای آن میباشد . پالپ نقش القای حس را نیز بر عهده دارد که درمواردی که دچار آسیب دیدگی میشود درد دندان ایجاد میشود.

 درمان ریشه

با پیشرفت پوسیدگی دندان و رسیدن پوسیدگی دندان به مینا و عاج و نهایتا به پالپ التهاب پالپ را منجر میشود. بنابراین پوسیدگی ها یکی از عوامل تخریب وآسیب پالپ است . علاوه بر پوسیدگی ضربه دندان ، حرکات ونیروهای بیش از حد ارتودنسی و بیماری های لثه ، ترومای اکلوزال، کورتاژ عمیق ناحیه پری رادیکولار نیز باعث صدمه به پالپ شوند.

 درمان ریشه

مراحل درمان ریشه:

  • انجام معاینه و بررسی وضعیت ومیزان اسیب دندان
  • بی حسی موضعی دندان مورد نظر( در بیماران با حساسیت به داروی بی حسی ازتزریق مواد ضد حساسیت استفاده میشود.)
  • دسترسی به کانال دندان با استفاده از ابزارهای دندانپزشکی
  • محاسبه وتخمین طول کانال
  • تمیز کردن و حذف پالپ دندان
  • پر کردن کانال از مدخل تاجی تا انتهای اپیکال
  • ترمیم موقت
  • ترمیم دایم

در درمان پالپ گاهی اوقات در کانال ریشه داروهایی جهت حذف هرگونه عفونت احتمالی تزریق میشود. درموارد عفونت درسطح وسیع تر با تجویز دندانپزشک آنتی بیوتیک مصرف میشود. معمولا درمان ریشه نیاز به حداقل دو جلسه دارد ولی در دندانهای مزمن نیاز به جلسات بیشتری است. لذا توصیه میشود تا ترمیم کامل دندان ازجویدن یا گاز گرفتن دندان مورد نظر خودداری شود.در پر کردن دندان از مواد مخصوص دندانپزشکی استفاده میشود. معمولا پس از عصب کشی دندان نیاز به روکش جدید دارد که زیبایی دندان نیز میسر میشود. در درمان ریشه خونریزی فقط درزمان درمان گزارش شده است .

وجود درد بعد از درمان ریشه غیر طبیعی نبوده وبخاطر تحریک عصب دندانی در انتهای ریشه میباشد که با تجویز مسکن و گزر زمان قابل ترمیم است همچنین میزان التهاب پس از درمان ریشه طبیعی بوده وجای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

به هر دلیلی درمان ریشه با شکست مواجه شود نیاز به درمان مجدد ریشه میباشد که در موارد عدم موفقیت درمان مجدد ریشه بایستی به سراغ جراحی اندودنتیک رفت .در صورتیکه جراحی نیز با شکست مواجه شود نیاز به کشیدن دندان واستفاده از درمانهای دیگر نظیر ایمپلنت و... میباشد.

با درمان ریشه ومراقبت صحیح ماندگاری دندان بالا بوده ومیتوان تا پایان عمر از دندان عصب کشی شده استفاده کرد. عصب کشی دندان حتی برای دندانهای شیری کودکان نیز استفاده میشود چرا که برای جویدن مناسب غذا ورشد صحیح ومناسب دندانهای قدامی نیاز به دندان شیری برای کودکان ضروری است.

درمان ریشه دندان هزینه درمان ریشه دندان درمان ریشه دندان عفونی درمان مجدد ریشه دندان