سینوس لیفت (Sinus Lift)

ایمپلنت دندان

سینوس قسمتی از مجرای تنفسی است که بالای فک بالا قرار دارد و جهت درمان ایمپلنت دندان درمانهای سینوسی لازم است. با کشیدن دندانهای فک بالا سینوس بزرگتر میشود که منجر به کاهش سطح استخوان در فک بالایی می شود. این امر در کاشت ایمپلنت دندان مشکلاتی را ایجاد می کند . زیرا جهت موفقیت ایمپلنت دندان و پیوند آن با استخوان فک وجود استخوان کافی ضروری است. جهت حل این مشکل دندانپزشکان از سینوس لیفت استفاده می کنند.روش سینوس لیفت با تزریق موادی کمبود استخوان در فک بالا را جهت ایمپلنت دندان جبران می کنند.