لیزر دندان

لیزر دندان

لیزر دندان در دندانپزشکی زیبایی .امروزه سیستم لیزر و لیزر دندان استفاده فراوانی در دندان پزشکی دارد. لیزر دندان استفاده فراوانی بخصوص در سفید کردن دندانها و انواع جراحی های دهان و دندان دارد. حتی پس از کشیدن ساده دندان با تابیدن لیزر دندان به موضع مورد نظر می توان خونریزی را قطع کرد. لیزر دندان در دندان پزشکی از سال 1994 برای درمان تعدادی از مشکلات دندان استفاده شده است.

لیزر دندان