کدکم CAD CAM ساخت ترمیم سرامیکی با دستگاه کد کم

کد کم ( CAD CAM )کدکم

با ورود تکنولوژی کد کم ( کدکم ) به دنیای دندان پزشکی و دندانسازی تحولی اساسی در این زمینه رخ داده است. فناوری کد کم منجر به تحولی مثبت در دندانپزشکی بخصوص برای دندانپزشک زیبایی شده است و استفاده از کدکم در دندان پزشکی پیشینه ای شصت ساله دارد. هدف از کد کم ( CAD CAM ) ساخت و ارايه رستوريشنهاي دقيق و كارآمد براي بيمار و در عين حال حفظ راحتي بيمار حين مراحل قالبگيري است.