شرح خبر

ترمیم روکش دندان

در صورت عدم رعایت مراقبت های لازم از روکش دندان ، ممکن است روکش دچار مشکل شود. روکش های سرامیکی یا روکش های زیرکونیا و فلزی همه نیاز به مراقبت های لازم دارند. دندانپزشک زیبایی انتخاب روکش زیبا را توصیه می کند.

روکش دندان

جدا شدن قسمتی از روکش یا تغییر رنگ و عدم هماهنگی با دندانهای مجاور از مواردی میباشد که نیار به ترمیم را لازم میسازد. زمانیکه روکش دندان دچار پریدگی لب شده باشد یا زمانیکه هنگام مسواک زدن احساس درد و حساسیت دارید نیاز به رجوع به دندانپزشک جهت ترمیم روکش دندان است.

از انجا که روکش با چسب مخصوصی به دندان متصل میشود برای جدا شدن آن نیاز به شکستن آن است. با درمان دندانهای حساس شده دوباره روکش دندان برای دندان ساخته شده و روی دندان قرار میگیرد.

رعایت بهداشت باعث افزایش عمر روکش دندان میشود. مسواک زدن به طور مداوم و استفاده از نخ دندان و دهانشویه ها برای افزایش عمر روکش توصیه میشود.

روکش روکش دندان ترمیم دندان

اشتراک :