ارتودنسی

ارتودنسی قبل و بعد ارتودنسی دندان چیست مراحل ارتودنسی

ارتودنسی روشی در دندان پزشکی توسط دندانپزشک زیبایی است که منجر به ردیف کردن دندان ها و زیبایی دندان ها میشود. ارتودنسی منجر اصلاح تناسب فک و دندان میشود. ارتودنسی توسط دندانپزشک زیبایی علاوه بر این که منجر به ردیف شدن دندان ها میشود بلکه نظم صحیح دندانی را به وجود می اورد که این امر منجر به کاهش خراب شدن دندان ها ناشی از بی نظمی می شود.

در ارتودنسی از براکتها استفاده میشود که به دندان متصل میشوند که بصورت عامیانه در بین مردم به سیم بستن مرسوم است. به جفت شدن ناقص دندان ها مال اکلوژن گفته میشود.