لوگوی کلینیک دندان پزشکی دکتر سعید کریمی
دندانپزشک زیبایی ایمپلنت دندان تهران دکتر سعید کریمی
خدمات

اوردنچر وابسته به ایمپلنت

با پیدایش ایمپلنت وبکارگیری ایمپلنت در دندان پزشکی بسیاری از مشکلات بیماران حل شده است. یکی از مشکلات بیماران مشکلات مربوط به پروتز است که دندان پزشکان را به سمت استفاده از ایمپلنت برای حل این مشکل برده است.

پروتز کامل دربرخی از موارد منجر به نارضایتی وناسازگاری بیماران میشود. یکی ازدلایل نارضایتی بیمار متحرک بودن پروتز و شلی و سفتی آن است. بهمین دلیل درمان پروتزی بسمت اوردنچر متکی بر ایمپلنت میرود. حتی برخی معتقدند که در آینده درمان پروتز کامل با پروتز متکی,بر ایمپلنت جایگزین خواهد شد.

درروش اوردنچر متکی بر ایمپلنت از چند ایمپلنت در فک بیمار استفاده میشود که این امر منجر به گیر وثبات دست دندان مصنوعی بیمار میشود. زماني كه يك دنچر كامل به يك اوردنچر متكي بر ايمپلنت تبديل ميگردد عملكرد جويدن بهبود مييابـد.

درروش اوردنچر متکی بر ایمپلنت در مقایسه با روش پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت نیاز به ایمپلنت کمتری است که این امر باعث ارزانتر شدن این روش در مقایسه با پروتز ثابت متکی,بر ایمپلنت شده است.

از مزیتهای مهم اوردنچر متکی بر ایمپلنت ، حفظ استخوان فک میباشد بطوریکه با توزیع تنش براستخوان های اطراف ایمپلنت مانع از تحلیل وکاهش تراکم استخوان میشود بااین وجود از دست رفتن ایمپلنت هنوز بعنوان یک معضل برای بیمارو دندان پزشک است.

وجود استخوان کافی در فک از شرایط لازم جهت بکارگیری اوردنچر متکی بر ایمپلنت است.

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

در استفاده از اوردنچر متکی بر ایمپلنت دو روش ball و bar مطرح است که در روش bar باعث کاهش انتقال استرس به استخوان اطراف ایمپلنت میشود و در Ball افزایش Stability اوردنچر را داریم.

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

مزایا و معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت :

مزایا اوردنچر متکی بر ایمپلنت :

 • استفاده از تعداد ایمپلنت کمتردر اوردنچر متکی,بر ایمپلنت درمقایسه با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت
 • افزایش قدرت جویدن بیمار
 • کاهش حرکت افقی پروتز
 • مقرون به صرفه تر نسبت به روشهای مشابه
 • کاهش تحلیل استخوان فک وحفظ تراکم استخوان
 • سهولت رعایت بهداشت در اوردنچر متکی, بر ایمپلنت
اوردنچر متکی بر ایمپلنت

معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت :

 • مشکلات روحی روانی بیمار درمورد استفاده از پروتز بجای دندان طبیعی
 • ساییده شدن اتچمنت ها
 • نیاز به فضای بیشتر بین اکلوزالی
 • ادامه تحلیل استخوان خلفی در اوردنچر متکی بر ایمپلنت
 • حرکت پروتز در موارد نادر
اوردنچر متکی بر ایمپلنت

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.

مشاهده برنامه هفتگی