اوردنچر وابسته به ایمپلنت

اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان هزینه اوردنچر قیمت اوردنچر چیست

با پیدایش ایمپلنت دندان و بکارگیری ایمپلنت در دندان پزشکی بسیاری از مشکلات بیماران حل شده است. یکی از مشکلات بیماران مشکلات مربوط به پروتز است که دندان پزشکان را به سمت استفاده از ایمپلنت دندان برای حل این مشکل برده است.

پروتز کامل در برخی از موارد منجر به نارضایتی و ناسازگاری بیماران می شود. یکی از دلایل نارضایتی بیمار متحرک بودن پروتز و شلی و سفتی آن است. بهمین دلیل درمان پروتزی بسمت اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان می رود. حتی برخی معتقدند که در آینده درمان پروتز کامل با پروتز متکی بر ایمپلنت جایگزین خواهد شد.

در روش اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان از چند ایمپلنت در فک بیمار استفاده میشود که این امر باعث گیر و ثبات دست دندان مصنوعی بیمار می شود. زماني كه يك دنچر كامل به يك اوردنچر متكي بر ایمپلنت دندان تبديل ميگردد عملكرد جويدن بهبود مييابـد.

در روش اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان در مقایسه با روش پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت دندان نیاز به ایمپلنت کمتری است که این امر باعث ارزانتر شدن این روش در مقایسه با پروتز ثابت متکی,بر ایمپلنت دندان شده است.

از مزیتهای مهم اوردنچر متکی بر ایمپلنت ، حفظ استخوان فک میباشد بطوریکه با توزیع تنش براستخوان های اطراف ایمپلنت دندان مانع از تحلیل وکاهش تراکم استخوان میشود بااین وجود از دست رفتن ایمپلنت دندان هنوز بعنوان یک معضل برای بیمارو دندان پزشک است.

وجود استخوان کافی در فک از شرایط لازم جهت بکارگیری اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان است.

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

در استفاده از اوردنچر متکی بر ایمپلنت دو روش ball و bar مطرح است که در روش bar باعث کاهش انتقال استرس به استخوان اطراف ایمپلنت دندان میشود و در Ball افزایش Stability اوردنچر را داریم.

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

ایمپلنت و مزایا و معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان :

ایمپلنت دندان و مزایا اوردنچر متکی بر ایمپلنت :

 • استفاده از تعداد ایمپلنت دندان کمتر در اوردنچر متکی بر ایمپلنت در مقایسه با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت
 • افزایش قدرت جویدن بیمار
 • کاهش حرکت افقی پروتز
 • مقرون به صرفه تر نسبت به روشهای مشابه
 • کاهش تحلیل استخوان فک و حفظ تراکم استخوان
 • سهولت رعایت بهداشت در اوردنچر متکی بر ایمپلنت
اوردنچر متکی بر ایمپلنت

معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان :

 • مشکلات روحی روانی بیمار در مورد استفاده از پروتز بجای دندان طبیعی
 • ساییده شدن اتچمنت ها
 • نیاز به فضای بیشتر بین اکلوزالی
 • ادامه تحلیل استخوان خلفی در اوردنچر متکی بر ایمپلنت
 • حرکت پروتز در موارد نادر

جهت خدمات کاشت ایمپلنت مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی که یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران است را برگزینید.

اوردنچر متکی بر ایمپلنت اوردنچر اوردنچر متکی بر ایمپلنت اوردنچر متکی بر دندان اوردنچر چیست هزینه اوردنچر قیمت اوردنچر