اوردنچر وابسته به ایمپلنت

اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان هزینه اوردنچر قیمت اوردنچر چیست

با پیدایش ایمپلنت دندان و بکارگیری ایمپلنت در دندان پزشکی بسیاری از مشکلات بیماران حل شده است. یکی از مشکلات بیماران مشکلات مربوط به پروتز است که دندان پزشکان را به سمت استفاده از ایمپلنت دندانg> برای حل این مشکل برده است.

پروتز کامل در برخی از موارد منجر به نارضایتی و ناسازگاری بیماران می شود. یکی از دلایل نارضایتی بیمار متحرک بودن پروتز و شلی و سفتی آن است. بهمین دلیل درمان پروتزی بسمت اوردنچر متکی بر ایمپلنت دندان می رود. حتی برخی معتقدند که در آینده درمان پروتز کامل با پروتز متکی بر جایگزین خواهد شد.