روکش دندان، روکش ها و بریج های تمام سرامیک، روکش های زیرکونیا

  • صفحه اصلی
  • /
  • خدمات
  • /
  • روکش دندان، روکش ها و بریج های تمام سرامیک، روکش های زیرکونیا

روکش های سرامیکی

روکش دندان مانند روکش های سرامیکی فلزی یا ترکیبی ازاین دو و روکش های زیرکونیا می باشد که بر روی دندان قرار گرفته و باعث افزایش عملکرد دندانی و بدست آمدن زیبایی دندان میشود. اگر تاج دندان ازبین رفته باشد و دندان استحکام کافی نداشته باشد با روکش می توان دندان را ترمیم نمود. روکش دندان شکل و اندازه نرمال برای دندان بدست می آید. روکش دندان در بدست آمدن استحکام بالا و ایجاد زیبایی دندان بسیار موثر است.