لمینت دندان کامپوزیتی veneer

لمینت دندان لمینت های کامپوزیتی composite Veneer و لومینییرز هزینه کامپوزیت ونیر

جهت بدست آوردن یکی از روشهای دندانپزشکی استفاده از لمینت کامپوزیتی است که منجر به ایجاد لبخند زیبا درفرد میشود. لمینت پوسته نازکی است که متناسب با اندازه دندان ساخته وبر روی دندان قرار میگیرد. لمینت در انواع سرامیکی وکامپوزیتی است که نوع کامپوزیتی آن نسبت به سرامیکی ارزانتر بوده و میزان تراش دندان در ونیر کامپوزیتی نسبت به سرامیکی کمتر است. امروزه بااستفاده لمینت میتوان دندانهای زیبا وخوش فرمی را داشت.

 لمینت دندان

لمینت دندان در روشهای زیبایی دندان بخصوص ایجاد تناسب اندازه دندانها و جلا ودرخشندگی سفیدی دندان کاربرد فراوان دارد. طول دندانها را میتوان بااستفاده از لمینت بلندتر نشان داد. از بین بردن فاصله بین دندانها از دیگر کاربردهای لمینت است. لمینت کاربرد فراوان در زیبایی دندان دارد. بازسازی دندانهای شکسته وهمچنین دندانهای کوچک وبدشکل از موارد دیگر استفاده لمینت دندان است.

 لمینت دندان  لمینت دندان

لمینت کامپوزیتی دندان

در لمینت کامپوزیتی تراش دندان کمتر است ونیاز به مراحل چندگانه وقالب گیری ولابراتوار نیست. نوع مواد مورد استفاده جهت ساخت لمینت دندان بر روی کیفیت آن تاثیر داشته واستفاده از مواد مرغوب دوام وماندگاری لمینت راافزایش میدهد.

 لمینت دندان

مزایای لمینت کامپوزیتی

  • در لمینت دندان کامپوزیتی میزان تراش دندان کمتر است.
  • هزینه مصرفی در روش کامپوزیتی کمتر است.
  • ترمیم شکستگی های دندان
  • درسنین پایین ودرموارد ترمیم محدود ازلمینت کامپوزیتی بیشتر استفاده میشود.

معایب لمینت کامپوزیتی

  • در لمینت کامپوزیتی امکان تغییر رنگ وجود دارد.
  • احتمال سایش
  • زیبایی کمتر لمینت کامپوزیتی
  • دوام وپایداری کمتر لمینت کامپوریتی
 لمینت دندان

لمینت نیز همانند دندان ممکن است تغییر رنگ دهد ویا حتی شکسته شود. لذا بایستی بهداشت لمینت حفظ شود و از فشار آوردن به لمینت خودداری کرد. در صورت عدم حفظ بهداشت لمینت پلاک بر روی آن ایجاد میشود ورنگ پریدگی ایجاد میشود. بایستی دقت شود دراستفاده از دهانشویه احتمال تاثیر مواد دهانشویه بر روی لمینت وجود دارد. لذا قبل ازاستفاده دهانشویه با پزشک مشورت کنید. استفاده از دستگاه جرمگیر هم جهت حفظ بهداشت لمینت مرسوم است.

میزان موفقیت لمینت به جنس دندان بیمار نیز وابسته است. بایستی دقت کرد که نصب صحیح لمینت دندان موجب عدم جداشدن لمینت از دندان میشود و مشکلات دیگر آن از بین میرود. جهت بدست آوردن زیبایی دندان بااستفاده لمینت نیاز به مراجعه دندانپزشک متخصص است.

لمینت لمینت دندان لمینت لمینت کامپوزیتی لومینییرز تراش دندان هزینه کامپوزیت ونیر تفاوت لمینت و کامپوزیت دندان طول عمر کامپوزیت دندان عوارض کامپوزیت دندان معایب کامپوزیت دندان فیلم کامپوزیت دندان