شرح مقاله

روشهای کاشت ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان جایگزین مناسبی برای دندان از دست رفته میباشد. قطعه تیتانیومی ایمپلنت بخوبی جذب بدن بیمار شده وجزیی مناسب برای جایگزینی بی دندانی است. ایمپلنت دندان پس از کاشت در لثه پس از مدت زمانی روکش بر روی آن قرار میگیرد که بعنوان پایه دندان مصنوعی عمل میکند.

از انواع روشهای ایمپلنت میتوان موارد زیر را نام برد

  • ایمپلنت دندان فوری
  • ایمپلنت دندان تک مرحله ای
  • ایمپلنت دو مرحله ای

در ایمپلنت دندان دو مرحله پس از جراحی اولیه پس از 2-3 ماه ایمپلنت درون لثه جایگزاری میشود. در کاشت ایمپلنت تک مرحله ای پس ازکشیدن دندان ایمپلنت درون لثه جایگزاری شده وپس از 2-3 ماه روکش تهیه شده روی ایمپلنت قرار میگیرد. در کاشت ایمپلنت بروش فوری نیز پس از کاشت ایمپلنت فورا روکش وتاج دندان روی آن قرار میگیرد.

در مواردی که بافت نرم وناحیه ایمپلنت ضعیف باشد باید شرایط این ناحیه را بهبود بخشید جهت این امر ازعملیات تقویت ارتودنسی استفاده می کنند. مدت زمان این تقویت سازی حدود 8- 12 هفته صورت میگیرد.

ایمپلنت دندان
ایمپلنت دندان

مزیت کاشت فوری ایمپلنت کاهش زمان ترمیم میباشد. ولی نیازبه جراحی پیوند استخوان و... ازمعایب آن محسوب میشود.

ایمپلنت دندان

در روش کاشت ایمپلنت دندان دومرحله ای زیبایی بیشتر تامین شده و پروتز ساخته شده نهایی در زیر لثه قرار می گیرد.

درروش کاشت ایمپلنت دندان تک مرحله ای پس از کاشت ایمپلنت در لثه دیگر نیاز جراحی مجدد نیست و معمولا در اغلب بیماران این روش قابل اجرا می باشد.

ایمپلنت دندان

روشی جدید که در آن بعد از 4-6 ماه ایمپلنت در موقعیت مناسب قرار میگیرد روش Staged implant placement است. در این روش زمان کافی برای حذف عفونت را فراهم میکند. البته زمان طولانی آن میتواند منجر به نارضایتی بیمار شود.جراحی ایمپلنت تحت بیحسی موضعی یا بیهوشی کامل صورت میگیرد.

ایمپلنت ایمپلنت دندان دندانپزشک ایمپلنت کاشت ایمپلنت ایمپلنت تهران

اشتراک :