بلیچینگ دندان سفید کردن دندان Bleaching

بلیچینگ دندان چیست سفید کردن دندان Bleaching

سفید بودن دندانها زیبایی دندان را در پی دارد بلیچینگ منجر به ایجاد چهره جذاب و زیبا برای فرد می شود. روشهای مختلفی جهت سفید کردن دندانها وجود دارد که با پیش رفت علم دندانپزشکی و استفاده از فنون جدید سفید کردن دندان آسانتر و دقیقتر شده و میزان آسیب به دندان در طی فرایند کاهش یافته است. یکی از فناوری های مدرن در زمینه بلیچینگ دندان یا سفید کردن دندان ، است که میزان دقت و نتیجه بخشی سفید کردن دندان را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داده است.