لمینت دندان veneer، لمینت های سرامیکی

لمینت دندان

به منظور حصول زیبایی دندان لمینت ونیر روشی مناسب محسوب میشود. لمینت دندان روشی جهت بدست آوردن لبخند زیبا برای بیمار محسوب میشود. لمینتها از جنس سرامیک یا کامپوزیت میباشند که درخشندگی و سفیدی آنها منجر به زیبایی دندان میشود.

 لمینت دندان