لمینت دندان veneer، لمینت های سرامیکی

لمینت دندان لمینت های سرامیکی قیمت لمینت دندان

به منظور حصول زیبایی دندان لمینت ونیر روشی مناسب محسوب میشود. لمینت دندان روشی جهت بدست آوردن لبخند زیبا برای بیمار محسوب میشود. لمینتها از جنس سرامیک یا کامپوزیت میباشند که درخشندگی و سفیدی آنها منجر به زیبایی دندان میشود.

لمینت روی سطح بیرونی دندان قرار میگیرد ونقص دندان ، رنگ تیره شکستگی و... را میپوشاند.

 لمینت دندان

موارد مصرف لمینت دندان

 • از بین بردن بدرنگی های دندان با استفاده از لمینت
 • از بین بردن فضاهای ایترپروگزیمالی (فضاهای بین دندانی)
 • افزایش طول دندان ها
 • اصلاح ردیف بودن دندان ها با استفاده لمینت
 • ایجاد تناسب دندانی و زیبایی دندان
 • و ...
 لمینت دندان

از جهتی لمینت را ب ونیرهای کامل و ونیر های پارسیل دسته بندی میکنند . ونیر پارسیل جهت حصول نواحی محدود وونیر کامل جهت درمان عیوب کلی استفاده میشود.

انواع لمینت دندان

 • لمینت کامپوزیتی دندان
 • لمینت سرامیکی دندان
 لمینت دندان

مزیت لمینت سرامیکی نسبت به لمینت کامپوزیتی ثبات رنگ وظاهر زیباتر این لمینت هاست.

لمینت سرامیکی دندان

لیمنت سرامیکی در لابراتوار ساخته میشود واز جنس سرامیک میباشند .در لمینت سرامیکی پس از تراش دندان و گرفتن قالب برای دندان مورد نظر، در لابراتوار لیمنت سرامیکی ساخته میشود.

جهت لمینت سرامیکی برای بیمار حداقل نیاز به حضور سه جلسه ای بیمار نزد دندانپزشک میباشد. چرا که باید قالب گیری وتراش دندان در یک جلسه وبررسی لمینت ساخته شده درجلسه بعدی ونهایتا در یک جلسه لمینت بر روی دندان توسط دندانپزشک چسبانده شود.

با توجه به میزان مهارت وتجربه دندانپزشک میزان آسیب دندان در لمینت کردن دندان بسیار ناچیز است.

مزایا و معایب لمینت سرامیکی

مزایای لمینت سرامیکی

 • بدست آوردن زیبایی دندان با سطح شفاف وزیبا
 • سفیدی دندان وثبات رنگ و زیبایی دندان
 • زیبایی دندان بیشتر نسبت به کامپوزینی
 لمینت دندان

معایب لمینت سرامیکی

 • در استفاده از لمینت سرامیکی میزان تراش دندان بیشتر است.
 • در صورت تخریب لمینت سرامیکی باید لمینت دوباره ساخته شود.
 • قیمت بالاتر لمینت سرامیکی
 • میزان تراش بالاتر دندان

حفظ و نگهداری لمینت دندان

باید به لمینت دندان فشار شدید داده نشود این امر موجب عدم شکست احتمالی دندان میشود. استفاده صحیح از مسواک مناسب و حفظ سلامت دهان ودندان از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از استفاده لیمنت دندان بیمار بایستی در دوره های زمانی منظم به دندانپزشک مراجعه کند.

مزیت لمینت سرامیکی نسبت به لمینت کامپوزیتی ثبات رنگ وظاهر زیباتر این لمینت هاست.

لمینت سرامیکی لمینت های سرامیکی انواع لمینت زیبایی لمینت قیمت لمینت دندان قیمت لمینت سرامیکی دندان فیلم لمینت دندان