لمینت دندان veneer، لمینت های سرامیکی

لمینت های سرامیکی، قیمت و هزینه لمینت دندان

لمینت های سرامیکی از لحاظ زیبایی منحصر به فرد هستند. به منظور حصول زیبایی دندان لمینت ونیر روشی مناسب محسوب می شود. لمینت دندان روشی جهت بدست آوردن لبخند زیبا برای بیمار محسوب می شود. لمینتها از جنس سرامیک یا کامپوزیت می باشند که درخشندگی و سفیدی آنها منجر به زیبایی دندان می شود.

لمینت روی سطح بیرونی دندان قرار می گیرد و نقص دندان ، رنگ تیره شکستگی و ... را می پوشاند.

برای هزینه خدمات لمینت های کامپوزیتی و سرامیکی می توانید با تماس با ما اقدام کنید.

تماس با ما: 88888590-021/88884546

 لمینت دندان

لمینت های سرامیکی و موارد مصرف لمینت

 • از بین بردن بد رنگی های دندان با استفاده از لمینت
 • از بین بردن فضاهای ایترپروگزیمالی (فضاهای بین دندانی)
 • افزایش طول دندان ها
 • اصلاح ردیف بودن دندان ها با استفاده لمینت
 • ایجاد تناسب دندانی و زیبایی دندان
 • و ...
 لمینت دندان

از جهتی لمینت را به ونیرهای کامل و ونیر های پارسیل دسته بندی می کنند. ونیر پارسیل جهت حصول نواحی محدود و ونیر کامل جهت درمان عیوب کلی استفاده می شود.

انواع لمینت دندان

 • لمینت کامپوزیتی دندان
 • لمینت سرامیکی دندان
 لمینت دندان

مزیت لمینت سرامیکی نسبت به لمینت کامپوزیتی ثبات رنگ و ظاهر زیباتر این لمینت هاست.

لمینت سرامیکی دندان

لیمنت سرامیکی در لابراتوار ساخته می شود و از جنس سرامیک می باشند. در لمینت سرامیکی پس از تراش دندان و گرفتن قالب برای دندان مورد نظر، در لابراتوار لیمنت سرامیکی ساخته می شود.

جهت نوع سرامیکی برای بیمار حداقل نیاز به حضور سه جلسه ای بیمار نزد دندانپزشک می باشد. چرا که باید قالب گیری و تراش دندان در یک جلسه و بررسی لمینت ساخته شده در جلسه بعدی و نهایتا در یک جلسه لمینت بر روی دندان توسط دندانپزشک چسبانده شود.

با توجه به میزان مهارت و تجربه دندانپزشک میزان آسیب دندان در لمینت کردن دندان بسیار ناچیز است.

مزایا و معایب لمینت سرامیکی

مزایای لمینت سرامیکی

 • بدست آوردن زیبایی دندان با سطح شفاف وزیبا
 • سفیدی دندان وثبات رنگ و زیبایی دندان
 • زیبایی دندان بیشتر نسبت به کامپوزینی
 لمینت دندان

معایب لمینت سرامیکی

 • در استفاده از نوع سرامیکی میزان تراش دندان بیشتر است.
 • در صورت تخریب نوع سرامیکی باید لمینت دوباره ساخته شود.
 • قیمت بالاتر
 • میزان تراش بالاتر دندان

حفظ و نگهداری لمینت دندان

باید به لمینت دندان فشار شدید داده نشود این امر موجب عدم شکست احتمالی دندان میشود. استفاده صحیح از مسواک مناسب و حفظ سلامت دهان ودندان از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از استفاده لیمنت دندان بیمار بایستی در دوره های زمانی منظم به دندانپزشک مراجعه کند.

مزیت لمینت سرامیکی نسبت به نوع کامپوزیتی ثبات رنگ وظاهر زیباتر این لمینت هاست.