ویدئوها

17 مهر 1401

کاشت ایمپلنت دندان

17 اسفند 1401

دندانپزشکی دکتر سعید کریمی

17 مهر 1401

لمینت دندان

17 مهر 1401

ثابت کردن پروتز با ایمپلنت

17 مهر 1401

کاشت ایمپلنت دندان تخصصی

17 مهر 1401

مسواک زدن ایمپلنت

17 مهر 1401

درمان سینوس لیفت

17 مهر 1401

درمان فقدان دندان

17 مهر 1401

ثابت کردن پروتز با ایمپلنت