• لمینت های سرامیکی (Porcelain Veneer) با حداقل تراش یا بدون تراش
 • لمینت های کامپوزیتی (Composite Veneer) و لومینییرز
 • ایمپلنت های دندانی (تک دندان، تمام فک و اوردنچر)
 • درمان های زیبایی لثه
 • درمان های پیوند استخوان (Bone Graft Treatment) و سینوس لیفت (باز و بسته)
 • بازسازی دندانی تمام فک (Full Mouth Rehabilitation)

سایر خدمات دندانپزشکی :

 • دندانپزشکی پیشگیری (فلوراید تراپی و فیشورسیلنت)
 • جرم گیری و Airflow (برای از بین بردن رنگدانه های دندانی)
 • جراحی های پیشرفته دندانی و جراحی دندان های نهفته
 • درمان ریشه
 • ترمیم های قدامی و خلفی همرنگ دندان (ترمیم های کامپوزیتی)
 • دندانپزشکی کودکان
 • کدکم CAD CAM ساخت ترمیم سرامیکی با دستگاه کد کم (دندانپزشکی بدون قالبگیری)
 • روکش ها و بریج های تمام سرامیک (Metal Free Crown)
 • ارتودنسی متحرک، ثابت (معمولی، سرامیکی و دیمون) و ارتودنسی نامرئی)
 • اصلاح نامرتبی دندان ها بدون ارتودنسی