آنالیز لبخند توسط دندانپزشک زیبایی

یکی از معیارهای زیبایی لبخند که دندانپزشک زیبایی به آن توجه فروان دارد خط لبخند است. دندانپزشک زیبایی جهت ایجاد لبخند زیبا به اصول و قواعدی رجوع می کند. مثلا فواصل بین دندان ها بایستی یکسان باشد و این فاصله زیاد نباشد.

ادامه مطلب

طراحی لبخند زیبا دلنشین توسط دندانپزشک زیبایی

طراحی لبخند زیبا و دلنشین توسط دندانپزشک زیبایی دکتر سعید کریمی|همه افراد دوست دارند هنگام لبخند زدن طرح لبخند زیبا دلنشین داشته باشند. همین دلیل باعث افزایش مراجعه نزد دندانپزشک زیبایی جهت طراحی لبخند شده است.

ادامه مطلب

فیسینگ دندان ( ونیر کامپوزیت )چیست

فیسینگ دندان یا همان ونیر کامپوزیت روشی مناسب توسط دندانپزشک زیبایی جهت از بین بردن نواقص دندانی جهت مرتب کردن دندانها، سفید کردن و ترمیم و... است. ترمیم دندان های شکسته و یا دندان های دچار تغییر رنگ داده شده از مزایای فیسینگ دندان است.

ادامه مطلب

بستن فاصله بین دندانی

فاصله زیاد بین دندانها باعث لبخندی نازیبا برای فرد می شود که بسیاری از موارد رجوع نزد دندانپزشک زیبایی ، بستن این فواصل است. ردیف و کامل بودن دندانها باعث زیبایی لبخند و زیبایی دندان می شود

ادامه مطلب