نگهداری ایمپلنت دندان
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
30 مهر 1398

نگهداری ایمپلنت دندان

نگهداری ایمپلنت چگونه باید باشد؟ . ایمپلنت دندان جایگزینی مناسب برای دندان طبیعی می باشد. با کاشت دندان بسیاری از مشکلات دندانی برطرف می شود. ایمپلنت نیازمند نگهداری و رعایت بهداشت می باشد. افزایش عمر ایمپلنت بسته به مراقبت ونگهداری مناسب ایمپلنت توسط بیمار میباشد.

نگهداری از دندان ایمپلنت شده

وقتی شخصی کاشت دندان استفاده میکند بایستی در روزهای ابتدایی سعی نماید جویدن غذا با ایمپلنت صورت نگیرد. روندهای کاشت ایمپلنت متفاوت است. به همین دلیل بایستی کسانی که کاشت دندان در 1 مرحله برای آنها انجام می گیرد و قطعه اباتمنت برای آنها قرار می گیرد. بایستی حداقل 20 روز از جویدن غذا با ایمپلنت اجتناب کنند.

ایمپلنت دندان

نگهداری از ایمپلنت دندان

ایمپلنت نیازمند تمیز نگه داشته شدن است. لذا بیمار بایستی مسواک زدن آن همانند دندانهای طبیعی صورت گیرد. جمع شدن میکروب و جرم دراطراف ایمپلنت منجر به کاهش عمر کاشت دندان می شود. استفاده از دهانشویه ها نیز از جمع شدن میکروب ها و جرم در اطراف ایمپلنت جلوگیری مینماید.

نگهداری ایمپلنت

در ابتدای کاشت ایمپلنت دندان عفونت ایمپلنت ، یکی از عوامل شکست درمان کاشت دندان میشود. بنابراین بایستی از ایجاد عفونت ایمپلنت دندان جلوگیری کرد. استفاده از دهانشویه ها باعث کاهش خطر عفونت ایمپلنت دندان میشود. بایستی توجه کرد تمیز کردن ایمپلنت با ابزارلاتی که باعث صدمه به ایمپلنت میشود صورت نگیرد. مثلا خلال دندان میتواند باعث آسیب وفشار به ایمپلنت شود.

ایمپلنت دندان نیازمند بررسی توسط دندانپزشک ایمپلنت در دوره های زمانی مشخص است. لذا بایستی بیمار در دوره های مشخص که دندانپزشک تعیین میکند به پزشک متخصص مراجعه نماید. با رعایت بهداشت و رعایت دستورات دندانپزشک ایمپلنت طول عمر وماندگاری آن افزایش می یابد.

نظرات کاربران

ارسال نظرات

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
Hurray! Your have successfully entered the captcha.