دیابت مانعی برای ایمپلنت دندان نیست

ایمپلنت برای بیماران دیابتی امکان پذیر بوده و از این رو مشکلی پیش نمی آید، ولی برای موفقیت بایستی نکاتی رعایت شود. طبق پژوهشی که اخیرا منتشر شده است، ایمپلنت بیماران دیابتی بی خطر است و مشکلی ایجاد نمی کند.

ادامه مطلب

نگهداری ایمپلنت دندان

دندانپزشک زیبایی ، ایمپلنت دندان . ایمپلنت دندان جایگزینی مناسب برای دندان طبیعی میباشد. با ایمپلنت دندان بسیاری از مشکلات دندانی برطرف میشود. ایمپلنت نیازمند نگهداری ورعایت بهداشت میباشد. افزایش عمر ایمپلنت بسته به مراقبت ونگهداری مناسب ایمپلنت توسط بیمار میباشد.

ادامه مطلب

ایمپلنت دندان یا بریج

ایمپلنت دندان تکنیک مناسب برای جبران فقدان دندان است. ایمپلنت یا بریج هر دو برای مشکلات بی دندانی استفاده می شود که هر یک مزایا ومحاسن خاص مربوط به خود را دارند. ایمپلنت دندان همانند دندان طبیعی خواهد بود. ایمپلنت کارایی دندان طبیعی را بخوبی بازی مینماید. زیبایی دندان با ایمپلنت فراهم می شود.

ادامه مطلب

پری ایمپلنت

دندانپزشک زیبایی . ایمپلنت دندان نیازمند مراقبت لازم است. ایمپلنت توسط دندانپزشک برای جبران فقدان دندانها ضروری است که طراحی لبخند جهت بدست آوردن زیبایی دندان را میسر میکند. ایمپلنت دندان علاوه بر نقش در زیبایی دندان، جبران دندان، از دست رفته میکند که باعث زندگی بهتر برای فرد میشود.

ادامه مطلب

ایمپلنت دندان دندانهای جلو چگونه است

در طراحی لبخند و داشتن لبخند زیبا دندانپزشک زیبایی به دندانهای جلویی بسیار اهمیت میدهد. زیرا این دندانها در وسط ناحیه لبخند وجود دارند و هنگام خندیدن کاملا در معرض دیده شدن قرار میگیرند. کامل بودن این دندانها برجذابیت و لبخند زیبا می افزاید.

ادامه مطلب