تکنولوژی CAD CAM کدکم

درچند دهه قبل استفاده ازتکنولوژی CAD CAM کدکم درلابراتوارها ومطبهای دندان پزشکی مانند داستانهای علمی تخیلی بنظر میرسید اما امروزه کدکم در دندان پزشکی واقعیت دارد. استفاده از کد کم منجر به ساخت رستوریشنهای دندان در کوتاهترین زمان وبا کیفیت بالا میشود .

ادامه مطلب