زمان بین کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت دندان
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
17 اردیبهشت 1397

زمان بین کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت دندان

کاشت ایمپلنت دندان و رسیدن به موفقیت در کاشت ایمپلنت مستلزم داشتن استخوان فک سالم است. ایجاد پیوند مناسب بین ایمپلنت و استخوان فک جهت موفقیت درمانی و عمر بالای کاشت دندان لازم است.

ایمپلنت دندان

وقتی دندانی کشیده می شود، اگر فاصله ی بین کشیدن و ایمپلنت کردن زیاد باشد رفته رفته استخوان فک دچار تحلیل شده و ایمپلنت و درصد موفقیت کاشت ان را کاهش می دهد که در این موارد نیازمند درمانهای تکمیلی توسط دندانپزشک است. هرچه زمان بین کشیدن دندان و کاشت دندان کاهش پیدا کند می توان کاشت موثر تر با کیفیت و عمر بالاتر را فراهم کرد.

کاشت ایمپلنت دندان چگونه است؟

در گذشته جهت درمانهای کاشت ایمپلنت معمولا پس از کشیدن دندانها بایستی بیمار صبر می کرد تا جای زخم ها به طور کامل بهبود یابد و پس از آن مراحل کاشت دندان صورت می گرفت. ولی امروزه با پیشرفت دندانپزشکی کاشت دندان با سهولت بیشتری صورت گرفته و می توان در همان لحظه ی کشیدن دندان برای کسانیکه استخوان فک مناسبی دارند کاشت دندان را صورت داد.

زمان مناسب برای کاشت دندان چه زمانی است؟

امروزه کاشت ایمپلنت با سهولت فراوان انجام گرفته و می توان دندان همانند دندان طبیعی را برای فرد فراهم کرد. برای کسانیکه رشد استخوان فک آنها بطور کامل صورت نگرفته است بهتر است صبر شود تا رشد استخوان فک کامل شود تا ایمپلنت با قطر مناسب برای بیمار انتخاب شود.

جهت کاشت دندان نیاز به تعداد ایمپلنت متفاوتی است. گاها نیاز به کاشت یک تنها یک ایمپلنت است. گاهی جهت کاشت نیاز به کاشت 5 یا 6 ایمپلنت برای تعداد بیشتر دندان از دست رفته است. هر ایمپلنت می تواند قابلیت ساپورت 2 دندان را داشته باشد. استفاده ایمپلنت برای چند دندان هزینه کاشت را کاهش می دهد.

نظرات کاربران

ارسال نظرات

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
Hurray! Your have successfully entered the captcha.