مراحل ایمپلنت دندان
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
29 اردیبهشت 1397

مراحل ایمپلنت دندان

مراحل ایمپلنت دندان به صورت پشت سر هم و در دوره های زمانی معین انجام می شود. مراحل ایمپلنت دندان جهت درمان موفقیت آمیز بایستی به صورت دقیق و رعایت تمامی نکات درمانهای دندانپزشکی باشد.ایمپلنت دندان بایستی در فک بیمار کار گذاشته شود و مدتی جهت اتصال ایمپلنت با استخوان صرف شود.

مراحل ایمپلنت دندان و زمان کاشت ایمپلنت

جهت کاشت ایمپلنت بایستی مدتی در حدود 2-3 ماه جهت اتصال بین ایمپلنت و استخوان صرف شود. البته برخی موارد وجود دارد که در مدت زمان درمان تاثیر فراوان دارد ، به عنوان مثال برخی دچار بیماری های دیگر نظیر پوکی استخوان هستند که این امر بر مدت زمان لازم جهت اتصال ایمپلنت با استخوان فک تاثیر داشته و زمان بیشتری جهت این امر لازم دارند.

مراحل ایمپلنت دندان چگونه است؟

در درمان ایمپلنت برخی بیماران نیازمند درمانهای تکمیلی هستند به عنوان مثال بیماران با پوکی استخوان نیازمند درمان پیوند استخوان هستند. این بیماران بایستی درمان کاشت و پیوند استخوان را برای درمان موفق ایمپلنت انجام دهند تا اتصال قوی و موثری با ایمپلنت و استخوان فراهم شود. برخی نیز دچار بیماری های دیگر نظیر بیماری های قلبی و ... هستند که دندانپزشک بایستی تمامی این موارد را برای این بیماران در نظر بگیرد.

روش های کاشت دندان چگونه است؟

روش های مختلفی در درمان در مراحل ایمپلنت دندان وجود دارد که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از روشهای نوین مدت زمان و مراحل ایمپلنت دندان را کاهش می دهد. درمان یک مرحله ای و دو مرحله ای و یا سه مرحله های از روشهای مرسوم ایمپلنت و کاشت آن است. روش کاشت ایمپلنت فوری نیز کمترین زمان را برای درمان نیاز دارد.

دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از مدرن ترین مراکز درمان ایمپلنت تهران بوده و قابلیت درمان ایمپلنت و انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان را دارد.

نظرات کاربران

ارسال نظرات