تغییر رنگ آمالگام و کامپوزیت
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
24 فروردین 1397

تغییر رنگ آمالگام و کامپوزیت

تغییر رنگ آمالگام یا کامپوزیت ها یکی از معایب این مواد ترمیمی بمرور زمان محسوب می شوند. آمالگام همرنگ دندان نیست ولی همان رنگ نقره ای رنگ آمالگام نیز قابل تغییر با گذشت زمان است. مصرف تخم مرغ یکی از موادی است که باعث تغییر رنگ آمالگام می شود. البته استفاده قاشق های مسی و آلومینیومی کمتر شده ولی این قاشق ها نیز می تواند در محیط دهان باعث تخریب و تغییر رنگ آمالگام شود.

تغییر رنگ آمالگام و کامپوزیت

مواد ترمیمی کامپوزیتی در اثر تماس با ترکیبات رنگی می توانند دچار تغییر رنگ شوند. مواد کامپوزیتی دارای انواع مختلفی بوده که میزان رنگ پذیری این مواد متفاوت است. مواد غذایی دارای رنگدانه می توانند باعث تغییر رنگ مواد کامپوزیتی شوند. مواردی از کامپوزیت که جذب آب بیشتری دارد قدرت جذب مواد رنگ دانه بیشتری دارند و تغییر رنگ این کامپوزیت ها بیشتر است.

اما روش درمانی اصلاح رنگ کامپوزیت ها و آمالگام چیست؟

درست است آمالگام و مواد کامپوزیتی دچار تغییر رنگ می شوند ولی جای نگرانی نیست و دندانپزشک زیبایی می تواند با روشهای درمانی این تغییر رنگ را اصلاح نماید. روش درمانی به این صورت است که دندانپزشک زیبایی باید ابتدا دریابد علت تغییر رنگ چه بوده است. به عنوان مثال آمالگامی که در اثر پوسیدگی بافت مجاور دچار تغییر رنگ شده است بایستی به وسیله درمان پوسیدگی بافت مجاور اقدام به بازسازی آمالگام داد. در مواردیکه آمالگام در اثر مصرف تخم مرغ و مواد سولفوری دچار تغییر رنگ شده است استفاد ار بلیچینگ روشی مناسب برای اصلاح رنگ است.

کامپوزیت های دچار تغییر رنگ شده را نیز می توان اصلاح نمود. روشهای درمانی برای این منظور را می توان بلیچینگ و استفاده از سایر روشهای درمانی نظیر لمینت دندان را نام برد. امروزه با پیشرفت های دندانپزشکی امکان درمانهای دندانپزشکی به شکل مطلوب در اسرع وقت فراهم شده است.

نظرات کاربران

ارسال نظرات