بعـد
قبـل

بازسازی تک دندان شکسته شده بعلت تروما توسط لمینت سرامیکی ، قرینه از لحاظ فرم و رنگ با دندان مشابه

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

20 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های فک بالا و پایین

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی - 10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان که لبه ی دندان‌های قدامیشان بر اثر حادثه شکسته بود لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و حداقل تراش

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار