8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

بازسازي لبخند با لمينت هاي سراميكي فك بالا

بازسازي لبخند با لمينت هاي سراميكي فك بالا

١٠ واحد لمينت سراميكي براي مراجعه كننده عزيزمان .

١٠ واحد لمينت سراميكي براي مراجعه كننده عزيزمان .

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان با لمينت هاي سراميكي به همراه كاشت يك واحد ايمپلنت براي دندان شماره ١ پس از كشيدن ريشه دندان

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان با لمينت هاي سراميكي به همراه كاشت يك واحد ايمپلنت براي دندان شماره ١ پس از كشيدن ريشه دندان

لمینت سرامیکی برای فک بالا با حداقل ضخامت برای مراجعه کننده عزیزمان به منظور بهبود رنگ‌ و فرم

لمینت سرامیکی برای فک بالا با حداقل ضخامت برای مراجعه کننده عزیزمان به منظور بهبود رنگ‌ و فرم

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از كشور مصر با لمينت و روكش هاي سراميكي

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از كشور مصر با لمينت و روكش هاي سراميكي

وجه تمایز لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی با سایر لمینت های سرامیکی، ضخامت لمینت های سرامیکی می باشد، این لمینت ها با حداقل ضخامت (0.3mm) و کمتر می باشد، این ضخامت که هم باعث می شود عملا دندان سالم و بدون تراش باشد و هم باعث زیبایی بیشتر و طبیعی بودن لیمنت دندان می شود زیرا انعکاس نور سرامیک در ضخامت های کم ، باعث میشود لمینت مانند دندان طبیعی شود.

وجه تمایز لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی با سایر لمینت های سرامیکی، ضخامت لمینت های سرامیکی می باشد، این لمینت ها با حداقل ضخامت (0.3mm) و کمتر می باشد، این ضخامت که هم باعث می شود عملا دندان سالم و بدون تراش باشد و هم باعث زیبایی بیشتر و طبیعی بودن لیمنت دندان می شود زیرا انعکاس نور سرامیک در ضخامت های کم ، باعث میشود لمینت مانند دندان طبیعی شود.

انجام ۲۰ واحد لمینت سرامیکی به منظور بهبود رنگ و هم چنین بستن فواصل بین دندانی

انجام ۲۰ واحد لمینت سرامیکی به منظور بهبود رنگ و هم چنین بستن فواصل بین دندانی

تعويض ١٠ واحد ونير كامپوزيت قديمي با لمينت هاي سراميكي

تعويض ١٠ واحد ونير كامپوزيت قديمي با لمينت هاي سراميكي

Surgical guide (گاید جراحی) لثه

Surgical guide (گاید جراحی) لثه