بعـد
قبـل

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

۱۰ واحد لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت به همراه افزایش طول تاج دندان با لیزر دندانپزشکی

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

تعويض رستوريشن هاي قديمي مراجعه كننده عزيزمان با لمينت و روكش هاي سراميكي جديد

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي براي فك بالا و پايين به همراه تعويض ونير هاي قديمي

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار