تعويض رستوريشن هاي قديمي مراجعه كننده عزيزمان با لمينت و روكش هاي سراميكي جديد

تعويض رستوريشن هاي قديمي مراجعه كننده عزيزمان با لمينت و روكش هاي سراميكي جديد

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي براي فك بالا و پايين به همراه تعويض ونير هاي قديمي

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي براي فك بالا و پايين به همراه تعويض ونير هاي قديمي

8 واحد ایمپلنت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد ایمپلنت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

جراحی فرنکتومی برای برداشتن فرنوم بلند جهت پیشگیری از مشکلات بعدی به وسیله لیزر دندانپزشکی

جراحی فرنکتومی برای برداشتن فرنوم بلند جهت پیشگیری از مشکلات بعدی به وسیله لیزر دندانپزشکی

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

ارتودنسی شفاف (clear-aligner) که یکی از جدیدترین طرح درمان های ارتودنسی موجود در دنیاست که نیازی به طرح درمان ارتودنسی ثابت (سیم و براکت) ندارد، در این طرح درمانی شیلد نامرئی تحویل بیمار داده می شود که روزانه باید از آن استفاده کند

ارتودنسی شفاف (clear-aligner) که یکی از جدیدترین طرح درمان های ارتودنسی موجود در دنیاست که نیازی به طرح درمان ارتودنسی ثابت (سیم و براکت) ندارد، در این طرح درمانی شیلد نامرئی تحویل بیمار داده می شود که روزانه باید از آن استفاده کند

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

4 واحد ایمپلنت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

4 واحد ایمپلنت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا