١٠واحد لمینیت نازك با رنگ طبيعي بدون تراش برای مراجعه کننده (میکاپ آرتیست )عزیزمون

١٠واحد لمینیت نازك با رنگ طبيعي بدون تراش برای مراجعه کننده (میکاپ آرتیست )عزیزمون

تعویض ۱۰ لمینت های قدیمی برای مراجعه کننده محترم با لمینت های سرامیکی.

تعویض ۱۰ لمینت های قدیمی برای مراجعه کننده محترم با لمینت های سرامیکی.

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي فوق و العاده نازک و بدون تراش دندان یا حداقل تراش

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي فوق و العاده نازک و بدون تراش دندان یا حداقل تراش

طراحی و بازسازی لبخند با 20 واحد لمینت سرامیکی ( با حد اقل ضخامت و حداقل تراش )

طراحی و بازسازی لبخند با 20 واحد لمینت سرامیکی ( با حد اقل ضخامت و حداقل تراش )

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی - 10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی - 10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان که لبه ی دندان‌های قدامیشان بر اثر حادثه شکسته بود لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و حداقل تراش

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان که لبه ی دندان‌های قدامیشان بر اثر حادثه شکسته بود لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و حداقل تراش

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان با حداقل ضخامت و حداقل تراش

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان با حداقل ضخامت و حداقل تراش

بازسازی لبخند

بازسازی لبخند

ده واحد لمینت سرامیکی بدون تراش فک بالا با حداقل ضخامت ( ۰/۳ میلیمتر ) با رنگ طبیعی ،متناسب چهره مراجعه کننده عزیزمان

ده واحد لمینت سرامیکی بدون تراش فک بالا با حداقل ضخامت ( ۰/۳ میلیمتر ) با رنگ طبیعی ،متناسب چهره مراجعه کننده عزیزمان

بازسازی لبخند برای مراجعه کننده عزیزمان با لمینت های سرامیکی و جراحی لثه ( افزایش طول تاج دندان ) با لیزر دندانپزشکی

بازسازی لبخند برای مراجعه کننده عزیزمان با لمینت های سرامیکی و جراحی لثه ( افزایش طول تاج دندان ) با لیزر دندانپزشکی