بعـد
قبـل

تعویض ۱۰ لمینت های قدیمی برای مراجعه کننده محترم با لمینت های سرامیکی.

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي فوق و العاده نازک و بدون تراش دندان یا حداقل تراش

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

طراحی و بازسازی لبخند با 20 واحد لمینت سرامیکی ( با حد اقل ضخامت و حداقل تراش )

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی - 10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان که لبه ی دندان‌های قدامیشان بر اثر حادثه شکسته بود لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و حداقل تراش

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

دو واحد لمينت سراميكي براي دندان هاي قدامي فك بالا مراجعه کننده عزيزمان با حداقل ضخامت و حداقل تراش

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار