بعـد
قبـل

برداشتن 20 واحد لمینت غیر اصولی که منجر به التهاب شدید لثه بیمار شده بود و تحویل 20 واحد لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و رنگ طبیعی

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت برای بستن فاصله بین دندان قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار