بعـد
قبـل

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

جراحی فرنکتومی برای برداشتن فرنوم بلند جهت پیشگیری از مشکلات بعدی به وسیله لیزر دندانپزشکی

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

ارتودنسی شفاف (clear-aligner) که یکی از جدیدترین طرح درمان های ارتودنسی موجود در دنیاست که نیازی به طرح درمان ارتودنسی ثابت (سیم و براکت) ندارد، در این طرح درمانی شیلد نامرئی تحویل بیمار داده می شود که روزانه باید از آن استفاده کند

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار