بعـد
قبـل

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

ارتودنسی شفاف (clear-aligner) که یکی از جدیدترین طرح درمان های ارتودنسی موجود در دنیاست که نیازی به طرح درمان ارتودنسی ثابت (سیم و براکت) ندارد، در این طرح درمانی شیلد نامرئی تحویل بیمار داده می شود که روزانه باید از آن استفاده کند

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

طرح درمان ایمپلنت دندان برای بی دندانی کامل به صورت فول موس (full mouse) با بهترین مارک ایمپلنت موجود در دنیا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

4 واحد ایمپلنت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

برداشتن 20 واحد لمینت غیر اصولی که منجر به التهاب شدید لثه بیمار شده بود و تحویل 20 واحد لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت و رنگ طبیعی

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار

بعـد
قبـل

لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت برای بستن فاصله بین دندان قدامی فک بالا

مشاهده ادامه تصاویر نمونه کار