ده واحد لمینت سرامیکی بدون تراش فک بالا با حداقل ضخامت ( ۰/۳ میلیمتر ) با رنگ طبیعی ،متناسب چهره مراجعه کننده عزیزمان

ده واحد لمینت سرامیکی بدون تراش فک بالا با حداقل ضخامت ( ۰/۳ میلیمتر ) با رنگ طبیعی ،متناسب چهره مراجعه کننده عزیزمان

بازسازی لبخند برای مراجعه کننده عزیزمان با لمینت های سرامیکی و جراحی لثه ( افزایش طول تاج دندان ) با لیزر دندانپزشکی

بازسازی لبخند برای مراجعه کننده عزیزمان با لمینت های سرامیکی و جراحی لثه ( افزایش طول تاج دندان ) با لیزر دندانپزشکی

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

بازسازي لبخند با لمينت هاي سراميكي فك بالا

بازسازي لبخند با لمينت هاي سراميكي فك بالا

١٠ واحد لمينت سراميكي براي مراجعه كننده عزيزمان .

١٠ واحد لمينت سراميكي براي مراجعه كننده عزيزمان .

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان با لمينت هاي سراميكي به همراه كاشت يك واحد ايمپلنت براي دندان شماره ١ پس از كشيدن ريشه دندان

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان با لمينت هاي سراميكي به همراه كاشت يك واحد ايمپلنت براي دندان شماره ١ پس از كشيدن ريشه دندان